Úvodní slovo

Milé kolegyně, milí kolegové,

doufám, že jste prožili klidné a spokojené svátky Vánoční a do nového roku vstupujete plni energie a nových předsevzetí. Těšíme se na další společné akce a tradiční setkávání.

Jako v každém roce, bude i v roce 2024 naší hlavní odbornou akcí již 22. konference Dětská pneumologie, která je tentokrát plánována na sobotu 13. dubna 2024. Jak jsme Vás informovali v zápisu z prosincové schůze výboru ČSDP, rádi bychom tentokrát program připravili v multidisciplinárním duchu. V tradičním formátu dvou hlavních odborných bloků se tentokrát chceme zaměřit na témata stále vysoce aktuální. V dětské pneumologii je čím dál větší pozornost věnována poruchám dýchání, které dříve bývaly doménou pneumologie dospělých. Tentokrát se chceme zaměřit specificky na obstrukční spánkovou apnoe. V posledních letech se významně zlepšily možnosti diagnostiky a s technologickým pokrokem se zlepšily i možnosti léčby. Ukazuje se, že u řady dětí a mladistvých jsou příznaky této poruchy podceněny a diagnóza bývá stanovena zbytečně pozdě. Je nepochybné, že péče o tyto pacienty vyžaduje standardizovaný multidisciplinární přístup a musí být koordinována zkušeným specializovaným týmem.

Ve druhém hlavním odborném bloku se vracíme k jednomu z témat, které nás všechny trvale zaměstnává. Kašel je dlouhodobě nejčastějším příznakem, se kterým se rodiče na ordinace dětských pneumologů obracejí. I když ve většině případů jde o kašel asociovaný s virovými infekcemi, a i jeho často dlouhodobější průběh a pomalejší ústup lze připsat přetrvávajícímu působení infekčního agens, je třeba vyloučit závažnější patologii. V tomto bloku se proto zaměříme na současné doporučené postupy v diagnostice kašle i na možné léčebné postupy, které se odvíjejí od jeho příčin.

Tradiční dva tematické bloky Varií jsou opět otevřeny Vašim příspěvkům, které jsou vždy významnou možností výměny zkušeností a příležitostí k diskusi nad tématy z praxe.

Významnou součástí naší konference je i možnost osobních setkání a návštěvy stánků našich firemních sponzorů. Doufám, že letošní konference bude opět příjemnou možností k setkáním a sdílení odborných novinek a zkušeností. Dovolte mi, abych Vám jménem výboru ČSDP poděkoval za dlouhodobou podporu naší společné odborné společnosti.

Těšíme se na další setkávání i na další spolupráci.

prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.
předseda výboru ČSDP
 

Důležité termíny

  • termín pro zaslání přihlášky k aktivní účasti: 8. března 2024
  • „early-bird“ registrace: do 16. března 2024
  • 22. konference dětské pneumologie: 13. dubna 2024