Úvodní slovo

Milí přátelé, kolegyně a kolegové,

dovolte mi, abych Vás po roce opět pozval na další konferenci Dětská pneumologie. Tato tradiční akce se bude konat již po jednadvacáté a její program bude, doufám, pro Vás opět atraktivní. Výbor ČSDP stanovil datum konání konference na 15. 4. 2023. V programu se tentokrát chceme věnovat novým možnostem technické podpory dýchání, a to nejen v nemocničním prostředí, ale i v prostředí domácím. V rámci tohoto tematického bloku se budeme věnovat možnostem a formám použití neinvazivní ventilační podpory (NIV) v prostředí intenzivní péče, v rámci nemocničních respiračních oddělení, ale především tomu, jak co nejlépe vrátit nemocné potřebující dechovou podporu do domácího prostředí. NIV v domácím prostředí je jistě značně náročná a potřebuje vynikající spolupráci zdravotníků a rodiny. Budeme se věnovat i použití přístrojové techniky v rámci dechové rehabilitace a indikacím a možnostem domácí oxygenoterapie. Jako téma druhého bloku byly tentokrát navrženy „Vybrané infekce respiračního traktu v dětském věku“. Tento blok se zaměří na významné respirační infekce, které se v době pandemie COVID-19 dostaly trochu do pozadí a které nyní znovu nabývají na síle i významu. Chceme se soustředit např. na chřipku, některé jiné virové infekce, mycoplazma, pertussi či případně infekci chlamydophila pneumoniae. V obou blocích jde o vysoce aktuální témata, která jistě přitáhnou Vaši pozornost.

V programu konference zůstává opět dost prostoru i pro Vaše příspěvky, které budete chtít sdílet s ostatními kolegy. Předpokládáme, že budou tematicky reflektovat hlavní témata konference, ale jistě to není podmínkou.

Dovolte mi, abych Vám jménem nově zvoleného výboru poděkoval za dlouhodobou podporu naší odborné společnosti i za důvěru, kterou jste nám ve volbě dali. Těšíme se na další setkávání i na další spolupráci.

Přejeme Vám šťastné a požehnané Vánoce a do nového roku hodně pracovních i osobních úspěchů a co nejvíce radosti a pohody.

prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.
předseda výboru ČSDP
 

Důležité termíny

  • termín pro zaslání přihlášky k aktivní účasti: 13. března 2023
  • „early-bird“ registrace: do 13. března 2023
  • 21. konference dětské pneumologie: 15. dubna 2023

Hlavní témata

  • Nové možnosti technické podpory dýchání v nemocničním i domácím prostředí
  • Vybrané infekce respiračního traktu v dětském věku
  • Varia