Všeobecné informace

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ
8. dubna 2017

Hotel DAP | www.daphotel.cz
Vítězné nám. 684/4 | 160 00 Praha 6 – Dejvice
Tramvajová zastávka Vítězné náměstí: č. 2, 5, 8, 20, 26
Metro A, DejvickáPREZENTACE FIREM
Součástí konference bude výstava odborných firem. Informace o podmínkách účasti poskytne sekretariát konference.

OHODNOCENÍ
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK a ČAS (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.

Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory (ev. č. akce 47023, č. akreditace: 0004/16/2006).

Pasivní účast: 6 kreditů
Aktivní účast: hlavní autor přednášky: 7 kreditů, spoluautor přednášky: 5 kreditů.

Česká asociace sester souhlasí s přiznáním kreditních bodů dle vyhlášky č. 321/2008 Sb. (registrační číslo: ČAS/KK/605/2017).
Pasivní účast: 4 kredity
Aktivní účast: hlavní autor přednášky: 10 kreditů, spoluautor přednášky: 5 kreditů


UBYTOVÁNÍ
V případě zájmu o zajištění ubytování kontaktujte sekretariát konference.

PARKOVÁNÍ
V okolí hotelu jsou rezidentské parkovací zóny.
Podzemní garáže proti hotelu DIPLOMAT - 25 Kč/hodina.
Více informací naleznete na www.autocratic.cz.