Milé kolegyně, milí kolegové,

rád bych Vás pozval k účasti na 16. konferenci dětské pneumologie, která se uskuteční 8. dubna 2017 opět v prostorách pražského dejvického Hotelu DAP. Finální program konference najdete na těchto webových stránkách. 

V reakci na stoupající poptávku po kvalitní a standardní péči o chronické dětské pacienty s těžkým či dokonce neřešitelným a terminálním respiračním postižením se v prvním hlavním bloku budeme zabývat chronickou intenzivní a domácí péčí o tyto nemocné. Počty takových dětí, bohužel, stoupají, a péče o ně přináší nové výzvy jak pro lůžková oddělení, tak pro primární péči. Budeme poprvé hovořit i o současných možnostech dětské paliativní péče.

Program druhého hlavního bloku připravujeme podle Vašich přání, která jste nám uvedli při minulé konferenci. Budeme se věnovat těžším formám respiračních infekcí – bronchiolitidám a komplikovaným pneumoniím. Vracíme se i k současným prioritám antibiotické léčby dětských respiračních infekcí.

Zajímavé budou i dva bloky Varií z došlých přihlášek a přihlášených příspěvků, které jsme tentokrát poprvé uspořádali jinak a rozdělili je do dopoledního i odpoledního programu. Myslíme si, že to program zajímavě tematicky rozčlení a zpestří. 

Doufám, že Vás program naší společné konference zaujme a 8. dubna 2017 se opět v hojném počtu setkáme. 
Těšíme se na Vás.

Petr Pohunek
Předseda ČSDP ČLS JEP