HLAVNÍ TÉMATA

Multidisciplinární péče o nemocné s chronickými respiračními nemocemi a přechod těchto nemocných do péče o dospělé

  • Cystická fibróza jako model nových poznání a moderní péče o chronické respirační onemocnění v 21. století

  • Cystická fibróza jako model kontinuální péče o chronického respiračního onemocnění od dětství do dospělosti

  • Primární ciliární dyskineze – výzva zatím stále nenaplněná

  • Chronické plicní postižení u dětských systémových onemocnění

  • Nutriční péče o děti s chronickým respiračním onemocněním

  • Psychologická péče o děti s chronickým respiračním onemocněním

  • Varia a kazuistiky